Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.finnpro.cz

 

  • tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.finnpro.cz (dále jen „podmínky“)
  • majitelem a provozovatelem je obchodní společnost FINNPRO spol.s r.o., se sídlem Optátova 46a, Brno PSČ 637 00, IČO 60701005, DIČ CZ 60701005, (dále jen provozovatel) je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Jakýkoliv zásahu, případně kopírování těchto stránek bez souhlasu provozovatele , případně zásahy do technické podstaty jsou zakázány.

 

           

Uzavření kupní smlouvy

 

 

Zboží, o které má kupující zájem, může přidat do nákupního košíku. Po přidání zboží do nákupního košíku vyplní kupující všechny předepsané údaje uvedené v objednávkovém formuláři, které následně zkontroluje a případné chyby opraví. Pokud jsou údaje vyplněné v objednávkovém formuláři správné a kupující si přeje zboží objednat, klikne na tlačítko "Potvrdit objednávku". Tímto okamžikem si kupující objednává vybrané zboží. Odeslanou objednávkou je kupující vázán.

Na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail, ve kterém prodávající objednávku kupujícího potvrdí. Potvrzení bude provedeno bezprostředně po objednání. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

V potvrzení prodávajícího budou uvedeny tyto informace: identifikace kupujícího (adresa pro doručení) a prodávajícího, číslo objednávky, datum objednávky, druh a počet objednaného zboží, kupní cena zboží jednotlivé  položky a celková kupní cena za zboží), náklady na dodání zboží (poštovné a balné), celková kupní cena obsahující DPH i veškeré náklady, způsob dodání, termín dodání a kontaktní adresa pro informace o procesu dodání zboží. V případě, že kupující zvolí dopravu zboží včetně stěhování, případně montáž, bude vyčíslena maximálně následující pracovní den, a bude zaslána k odsouhlasení kupujícím
 
Prodávající kupní smlouvu (tedy objednávku a její potvrzení) archivuje v elektronické podobě po dobu 5 let. Po dobu archivace není kupní smlouva kupujícímu přístupná, kupující však má možnost si kupní smlouvu archivovat a reprodukovat sám. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku vzniklé při objednávání zboží v on-line obchodu prodávajícího se řídí smlouvou mezi kupujícím a subjektem, který mu využití komunikačních prostředků na dálku umožňuje.

Pokud Kupujícímu tento e-mail nepřijde, zkontroluje zda nezadal při registraci nebo objednávce chybně svou adresu. V případě, že je adresa zadána správně a potvrzení mu přesto nepřišlo, tak má možnost kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle 602 734 359
 
Kupující má právo objednávku stornovat do 24 hodin od vytvoření objednávky na e-mail finnpro@finnpro.cz , kde prosím popište, o jakou objednávku se jedná včetně adresy, na kterou měla být objednávka zaslána.

Tato ujednání se vztahují na objednávku zboží  prodávajícího , které má prodávající na skladě.
Nevztahují se na objednávku zboží , jehož zhotovení je třeba zadat do výroby.  V případě objednávky zboží na zakázku, které musí být zadáno do výroby se objednávka zadává v sídle prodávajícího  a na reklamace takto objednaného zboží se nevztahují ujednání  občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách.

 

 

Dodací podmínky

 

Objednávka je vyřízena v co možná nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání výrobku na kupujícím uvedenou adresu. Dopravu na adresu plnění zajišťuje prodávající. Zboží je  dodáváno s řádným daňovým dokladem - fakturou, která v případě nepřítomnosti originálního záručního listu výrobce jej nahrazuje, § 620 odst. 3 OZ. DPH si lze odečíst. 

Dodání zboží , jehož zhotovení musí být zadáno do výroby,  se řídí termínem uvedeným v objednávce  a takové zboží je dodáváno do 4  pracovních dnů po datu , které je uvedeno pro jeho zhotovení v objednávce.

Vlastnictví k prodané věci přechází na kupujícího až po zaplacení kupní ceny.